Jurrien Sligter

it’s all about music

Basho Ensemble

Het BASHO-Ensemble werd in 1989 opgericht en werd gevormd uit jonge, talentvolle musici uit Utrecht en Amsterdam met als doelstelling om muziek van de twintigste eeuw dichter bij het publiek te brengen, o.a. door thema-programma’s tot stand te brengen. De gekozen thema’s zijn met opzet veelal “buiten-muzikaal” van aard. Het thema dient om de luisteraar het concert op een beeldende wijze binnen te leiden en zo de vermeende abstractie-graad van moderne muziek te ontkennen. Bovendien biedt het thema de gelegenheid verassende combinaties van werken en disciplines tot stand te brengen.

Het Basho Ensemble in 2010 tijdens een optreden in Theater Kikker Utrecht.

Het Basho Ensemble in 2010 tijdens een optreden in Theater Kikker Utrecht.

1989 | Haiku

Zo werd in een eerste programma het literaire gegeven van de Japanse Haiku gecombineerd met composities op haiku teksten van BASHO, en met een expositie van de beeldend kunstenaar Kees Buurman.

1990 | Imaginair Theater

In 1990 werd werk van Hans Werner Henze uitgevoerd met als titel Imaginair Theater waarbij de terechtstelling van de dubbele moordenaar Harcomone onderwerp is van een 45 minuten durend werk.

1991 | Lorca-programma

In 1991 werd een Lorca-programma gerealiseerd. De dichter én componist Federico Garcia Lorca is hier het literaire thema dat een onverwachte combinatie van werken met elkaar verbindt.

1991-92 | Fantasmagoriën & Märchenbilder

In het seizoen 1991-1992 leidden twee thema’s tot opnieuw verrassende programma’s: Fantasmagoriën en het thema Märchenbilder naar de gelijknamige compositie van de Deense componist Hans Abrahamsen.

1992-93 | Rondom Rilke & Music for Eeva

In het seizoen ’92-’93 werd een programma Rondom Rilke gerealiseerd, met niet minder dan vijf premières van werken, geschreven voor het Ensemble! Tevens werd een programma rond de violiste Eva Koskinen gespeeld: Music for Eeva.

1994 | samenwerking met het Nederlands Filmmuseum

In 1994 werd een zeer succesvol programma gerealiseerd in samenwerking met het Nederlands Filmmuseum, van niet minder dan acht concerten bij Nederlandse stomme films. Vier componisten schreven hiervoor nieuw werk. Het Telegram uit Mexico werd twee maal op de VPRO-Televisie uitgezonden!

1994-95 | Verloren Paradijzen

In het programma Verloren Paradijzen werd in oktober ’94 t/m februari ’95 de combinatie van beeldende kunst en muziek op verrassende wijze uitgewerkt.

1995 | Het Geheim van Delft

In september 1995 werd zonder rechtstreekse overheidssteun een productie gerealiseerd i.s.m. het Nederlands Filmfestival en de NPS. Bij één van de eerste lange Nederlandse speelfilms, Het Geheim van Delft, werd een score uitgevoerd van Henny Vrienten, geschreven i.o.v. het BASHO-Ensemble. Hiervan werd in 1995 een heel bijzondere televisieproductie uitgezonden door de NPS. Tevens vond een optreden in Parijs plaats.

1996-97 | O Bali

In 1996/97 werd een project gerealiseerd met de titel O Bali. Een reeks van werken, geïnspireerd op Balinese en Javaanse muziek, en op nostalgie naar een “Goden-Eiland”.

1999 | Een Seizoen in de Hel

In 1999 werd de Muziektheaterproductie Een Seizoen in de Hel gerealiseerd, rond de dichter Arthur Rimbaud. Hiermee werd een voorlopig hoogtepunt bereikt in de pogingen van het BASHO-Ensemble om de moderne muziek van haar hoge abstractiegraad te ontdoen.

2001 | Tussen Twee Werelden

In 2001 werd het programma Tussen Twee Werelden gerealiseerd, met muziek van Jacques Bank. Alle werken hadden als thema de eenling die wordt vermorzeld tussen twee werelden.

2002-03 | Rondom Trakl

In 2002 en 2003 werd een programma Rondom Trakl gerealiseerd, met premières van Barbara Woof, Christina Orebeek en Frank van Gompel naast Trakl-zettingen van Webern en Hans van Sweeden.

2006-07 | A Tale of Two Continents

Als laatste programma werd in 2006 en 2007 A Tale of Two Continents uitgevoerd met werken van o.a. Peter Sculthorpe en premières van Barbara Woof en Philemon Mukarno. Het programma maakte deel uit van een door Jurrien Sligter georganiseerd festival in Utrecht met de titel OVERSTEEK.

2012 | CD Between Two Worlds Jacques Bank

In 2012 kwam op het label Visisonor de CD Between Two Worlds uit met opnames van het BASHO-Ensemble van werken van Jaques Bank met als solist o.a. Marcel Beekman.

Oprichter, artistiek leider en vaste dirigent van het BASHO-Ensemble is Jurrien Sligter.

Next Post

Previous Post

© 2024 Jurrien Sligter